Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Sözleşmeli Zabıt Katipliği, Hizmetli, Şoför (uygulama dahil) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin İlan
  13.05.2022

   T.C.
  ELMALI
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  09/05/2022 VE 11/05/2022 TARİHLERİNDE  YAPILAN
   SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ SONUÇ İLANI İLE 

  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ  HİZMETLİ, 
  ŞOFÖR (UYGULAMA DAHİL), KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 
  SÖZLÜ SINAV TARİHLERİNE  İLİŞKİN İLAN


  Adalet  Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün  resmi web adresinde duyurulan Elmalı  Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu  Başkanlığı bünyesine istihdamı  düşünülen sözleşmeli 8 adet zabıt katipliği, 1 adet şoför, 1 adet hizmetli , 4 adet koruma ve güvenlik görevlisi için sınav izni verilmiştir.
  09/05/2022 tarihinde Elmalı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızca yapılan sözleşmeli zabıt katipliği uygulamalı klavye sınav sonuçlarına  dair liste  ile sözlü  sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
  Sözleşmeli Şoför olarak sözlü sınava alınacak olan adaylar 24/05/2022 tarih saat :10:00'da  Elmalı adliyesinde araç kullanımı (uygulama) yapılacaktır. 
  Bu duyuru ilan mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 13/05/2022

   

  SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ
  ÜNVANTARİH AÇIKLAMA
  SÖZ. Zabıt Katipliği23/05/2022 Pazartesi - Saat 10:00Kimlik belgeleri ile birlikte
  Söz. Hizmetli24/05/2022 Salı         - Saat 14:00Kimlik belgeleri ile birlikte
  Söz. Koruma ve Güvenlik Görevlisi 24/05/2022 Salı         - Saat 14:00Kimlik belgeleri ile birlikte
  Söz. Şoför24/05/2022 Salı         - Saat 14:00Kimlik belgeleri ile birlikte

   


  EKLER:
  1-Sözleşmeli Zabıt Katipliği uygulama sınav sonucu için tıklayınız.
  2-Sözleşmeli Zabıt Katipliği 23/05/2022 Pazartesi tarihinde sözlü sınava katılacak olan adaylara ilişkin liste için  tıklayınız.
  3-Sözleşmeli Hizmetli  24/05/2022 Salı  tarihinde sözlü sınava katılacak olan adaylara ilişkin liste için  tıklayınız.
  4-Sözleşmeli Koruma ve güvenlik görevlisi 24/05/2022 Salı tarihinde sözlü sınava katılacak olan adaylara ilişkin liste için  tıklayınız.
  5-Sözleşmeli Şoför  24/05/2022 Salı tarihinde sözlü sınava katılacak olan adaylara ilişkin liste için  tıklayınız.

  Adres

  Gündoğan Mah. Antalya Cad. Elmalı /ANTALYA

  Telefon

  0242 618 10 35 -- 0242 618 10 21 ----- 0242 618 15 25

  FAKS: 0242 618 52 92

  E-Posta